Szkolenia biznesowe

Poprowadzimy dla naszych klientów szkolenia i sesje e-learningowe na tematy wymienione poniżej:

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 1,3-dioksan-5-yloalkenowego zawierając ych grupę pirydylową – wyjazdy .Sposób wytwarzania płyt pilśniowych porowatych i twardych odpornych na działanie ogn ia, grzybów i owadów – coachingi .Sposób chemicznego usuwania kamienia wodnego i osadów korozyjnych z instalacji wo dny ch, zwłaszcza z sieci instalacji wodociągowych – warsztaty .Brykieciarka ślimakowa – gry ze sprzedaży .Sposób wytwarzania polimerycznych związków powierzchniowo-czynnych – szkolenia z negocjacji .Urządzenie do pobierania próbek ze strumienia materiałów sypkich – szkolenia dla menedżerów .Programowany tester struktur warstwowych – gry .Sposób wytwarzania nowych N,N-dialkilodimoczników szeregu 1,1-dichloro-2,2-difeny loe tylenu – kursy .Sposób spieniania żywic, zwłaszcza mocznikowych, oraz urządzenie do spieniania ży wic – wyjazdy .Urządzenie do badań zmęczeniowych na zginanie przy stałej amplitudzie odkształcen ia całkowitego – warsztaty .Sposób i urządzenie do automatycznego pakowania kauczuku – coachingi